Persoons & VIP

Privacy Policy Security & Safety 4 U

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.securitysafety4u.nl bezoekt. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Security & Safety 4 U. U dient zich ervan bewust te zijn dat Security & Safety 4 U niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Security & Safety 4 U respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden anoniem opgeslagen op een eigen beveiligde servers van Security & Safety 4 U. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Security & Safety 4 U maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website word overgebracht naar eigen beveiligde servers van Security & Safety 4 U. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Security & Safety 4 U de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Trackingcookies

Security & Safety 4 U maakt geen gebruik van trackingcookies die het surfgedrag van een specifieke bezoeker volgen. Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die Nederlandse bezoekers krijgt dat die worden geïnformeerd of en zo ja welke trackingcookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Sterker nog, sites moeten daar expliciet toestemming voor vragen vóór dat ze zulke cookies plaatsen. Security & Safety 4 U heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van dit type trackingcookies zodat we onze bezoekers niet hoeven lastig te vallen met die vraag.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Policy tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel: 1a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 2b In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Policy te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassing van persoonsgegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Security & Safety 4 U kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Security & Safety 4 U voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan de site vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Security & Safety 4 U. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Security & Safety 4 U is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Security & Safety 4 U niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Security & Safety 4 U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Verwijzingen en hyperlinks? Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Security & Safety 4 U geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Security & Safety 4 U. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Disclaimer

Security & Safety 4 U is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Security & Safety 4 U
Hegelhof 11 1064VW Amsterdam
085 04 70 254 info@securitysafety4u.nl